مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

1-چهار قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده

در پشت عکس ها فقط نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و سال ورود نوشته شود

2-تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کپی کارت ملی

3-اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و یک برگ تصویر آن

4-فیش بانکی به حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران به مبلغ 200000 ریال برای رشته های کاردانی و کارشناسی و مبلغ 350000 ریال برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری

توجه : در پایین فیش بانکی، شماره تلفن با کد شهرستان قید گردد)

5-دو قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی.