مراسم جشن مولودی خوانی اعیاد شعبانیه 95/2/23

مراسم جشن مولودی خوانی اعیاد شعبانیه

زمان : پنج شنبه 95/2/23 ساعت 12

مکان : نمازخانه دانشگاه

کانون فرهنگی دانشجویی معراج

و هیأت حضرت امام صادق (ع)