مراسم جشن نیمه شعبان و روز جوان

زمان : پنج شنبه 95/2/30 ساعت 12

مکان برگزاری برای برادران : نمازخانه سایت اصلی

مکان برگزاری برای خواهران : خوابگاه دانشجویی مهر خواهران