مراسم خاطره گویی فتح خرمشهر

زمان : پنج شنبه 97/3/3 ساعت 14:40
مکان : نمازخانه سایت اصلی
بسیج دانشجویی آل یاسین
هیأت حضرت امام صادق (ع)