زمان :

پنج شنبه ها ساعت 9:30 صبح

مکان : نمازخانه سایت اصلی

هیأت حضرت امام صادق (ع)

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر