مراسم سوگواری اربعین حسینی

زمان : پنج شنبه 95/8/27

بعد از نماز جماعت ظهر و عصر

مکان : نمازخانه دانشگاه

هیأت حضرت امام صادق (ع)