مراسم مدیحه سرایی مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

ویژه برادران
زمان : پنج شنبه 96/2/7 ساعت 12
مکان : نمازخانه سایت اصلی
هیأت حضرت امام صادق (ع)