مرکز تحقیقاتی اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر تأسیس می شود

IMG_0066

در راستای نیل به دانشگاه پژوهش محور و حرکت رو به جلو شهرستان اشکذر در صنعت پرورش اسب، مرکز تحقیقات اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر احداث می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به مرکزیت و ظرفیت استان یزد و شهرستان اشکذر در زمینه پرورش های اسب و امکان ورود اسب های بیمار یا غیر اصیل به منطقه، لزوم شناخت به موقع اسب های بیمار و همچنین اسب های غیر اصیل که بستر مناسبی برای تحقیقات آماده کرده است، مرکز تحقیقاتی اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر تأسیس می شود.
به همین منظور نماینده مرکز امور پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از امکانات و پتانسیل های واحد اشکذر و همچنین یکی از باشگاه های پرورش اسب و تنها بیمارستان تخصصی مرکز اسب ایران در شهرستان اشکذر بازدید کرد.
شهرستان اشکذر به عنوان قطب پرورش اسب کشور و داشتن 2000 رأس اسب، دارای 250 باشگاه پرورش اسب می باشد.
هرساله مسابقات ملی زیبایی اسب اصیل عرب ایران در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با شکوه خاصی برگزار می شود.
قرار است بزودی بزرگترین پیست سوارکاری کشور که از مصوبات هیأت دولت دهم می باشد با مساحت 220 هکتار در شهرستان اشکذر احداث شود.