مسابقات سراسری قرآن و عترت (بخش شفاهی)

همراه با 2 نمره اضافه نمره به دروس عمومی

ویژه اساتید، دانشجویان و کارمندان

در رشته های حفظ، تحقیق، ترتیل و اذان

امور فرهنگی دانشگاه