مسابقات شفاهی قرآن و عترت ویژه اساتید، دانشجویان و کارمندان

افزایش 2 نمره به دروس معارف اسلامی
«قرائت، حفظ، ترتیل و اذان»
زمان : پنج شنبه 96/2/14 ساعت 11 لغایت 14:30
مکان :
برادران : نمازخانه سایت اصلی
خواهران : نمازخانه خوابگاه مهر خواهران

کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر