مسابقات شفاهی قرآن و عترت «ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان»

همراه با اضافه 2 نمره به درس عمومی و جوایز ریالی
قرائت-ترتیل-حفظ-اذان-تواشیح
زمان : پنج شنبه 97/1/30 ساعت 11 صبح
مکان :
برادران : نمازخانه سایت اصلی
خواهران : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران
امور فرهنگی دانشگاه