«مسابقه تولید فیلم و کلیپ با موضوع نماز»

مقام معظم رهبری :
به اعتقاد من، امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است.
«مسابقه تولید فیلم و کلیپ با موضوع نماز»
هدف کلی : ترویج و توسعه فرهنگ نماز از طریق فضای مجازی
مهلت ثبت نام و شرکت در مسابقه : 96/2/30 (روز جمعیت)
کانون فرهنگی دانشجویی معراج