همراه با جایزه 150 هزار تومانی
آخرین مهلت تحویل : 97/11/25
محل تحویل : دفتر فرهنگ اسلامی
هر دانشجو می تواند 3 عکس تحویل دهد
کانون فرهنگی نوآوری اندیشه دفتر فرهنگ اسلامی