مسابقه کتابخوانی «آداب روزه داری، احوال روزه داران»

ویژه اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان
ثبت نام : sc.iauec.ac.ir
دانلود فایل کتاب : ecource.iauec.ac.ir
شروع ثبت نام : شنبه 98/3/4 لغایت دوشنبه 98/3/20
تاریخ برگزاری آزمون : چهارشنبه 98/3/22
دفتر فرهنگ اسلامی