منتخبین مسابقه عکس تاسوعا و عاشورا (محرم الحرام 94) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای عرفان مجنون > رتبه اول > هدیه ریالی : 700000
آقای حسین نادری > رتبه دوم > هدیه ریالی : 300000

کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر