زمان :
پنج شنبه 97/12/9 ساعت 12:15
مکان :
نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران دانشگاه
ثبت نام به صورت حضوری :
پنج شنبه 97/12/9 ساعت 9:30 الی 10 صبح
دفتر فرهنگ اسلامی
ظرفیت : 40 نفر
کانون فرهنگی نوآوری اندیشه
دفتر فرهنگ اسلامی