مولودی خوانی ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)

زمان : یکشنبه 97/9/4 ساعت 19

مکان : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران

دفتر فرهنگ اسلامی