نماز جماعت ظهر و عصر «محدوده امتحانات»

زمان : ساعت 12:30
مکان : نمازخانه جلو کتابخانه
ستاد اقامه نماز دانشگاه