نماز جماعت ظهر و عصر

زمان : اول وقت شرعی
مکان : نمازخانه سایت اصلی
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر