نماز جماعت ظهر و عصر

نماز جماعت ظهر و عصر
زمان : اول وقت شرعی
مکان : نمازخانه سایت اصلی
(جنب سالن امتحانات)