نماز جماعت ظهر و عصر

زمان : اول وقت شرعی

مکان : نمازخانه جنب کتابخانه سایت اصلی

ستاد اقامه نماز دانشگاه