نماز جماعت ظهر و عصر

زمان : ساعت 14:30
مکان : نمازخانه حضرت امام جعفر صادق (ع)
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر