نماز جماعت ظهر و عصر

زمان : ساعت 13:15

مکان : نمازخانه جلوی کتابخانه

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر