نماز جماعت ظهر و عصر

زمان : اول وقت شرعی
مکان :
شنبه تا دوشنبه : نمازخانه روبروی کتابخانه دانشگاه
سه شنبه تا آخر هفته : نمازخانه سایت اصلی
ستاد اقامه نماز دانشگاه