نمایشگاه ازدواج

زمان : سه شنبه 95/12/17 لغایت 95/12/19
مکان : نمازخانه سایت اصلی دانشگاه
کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان
با همکاری مرکز بهداشت شهرستان اشکذر