نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی و بازارچه کارآفرینی استان

اسفند ماه 96
دانشجویان گرامی می توانند جهت شرکت در نمایشگاه مذکور، با آقای قدیری (09137743098) تماس حاصل نموده و یا به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
کانون فرهنگی بهداشت و سلامت روان