نمایشگاه صنایع دستی و سفالینه

زمان : پنج شنبه 97/9/29
ساعت : 10:30 الی 13
مکان : ساختمان کلانتریان
با همکاری کانون گردشگری و مردم شناسی
دفتر فرهنگ اسلامی