هفته بسیج سال 1400

هفته بسیج بر شما بسیجیان که زیباترین شعر تاریخ و حماسه فداکاری آفریدید گرامی باد.

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر