همایش علمی پژوهشی

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

سیمای امام رضا (ع) در فرهنگ و ادب عامه

پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

آدرس سایت : kermanshah.farhang.gov.ir

تلفن : 08338238380

جوایز : نفر اول 3 میلیون ……. نفر هشتم یک میلیون تومان