صندوق رفاه دانشجویی

تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم

دهم هر ماه در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر یا صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی 500 هزار تومان، دانشجویان ارشد ترمی 000/000/1 تومان-دانشجویان دکتری ترمی 000/500/2 تومان

مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر iauashkezar.ac.ir-حوزه اداری و مالی-صندوق رفاه دانشجویی

0216629047009

مراجعه به بانک ملی و تکمیل فیش نقدی با ذکر شناسه واریز و شماره حساب صندوق رفاه یا مراجعه به صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و تسویه از طریق POS

03532725951 داخلی 208

حوزه پژوهش

در بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی زیر موجود است موجود است.

https://iauashkezar.ac.ir/fa/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c/

آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه تحصیلات تکمیلی جهت ارسال به داوران درنیم سال اول 5 بهمن و در نیم سال دوم 5 شهریور خواهد بود.

6ترم عادی و3ترم سنوات،جمعا9ترم

تا روز دوشنبه هر هفته

بله. یکی مدارک مورد نیاز جهت دریافت اجازه دفاع، فرم شرکت در 5 جلسه دفاع و ارائه آن به گروه می‌باشد.

خیر

حداکثر45 روز از تاریخ دریافت گواهی یکتابودن پژوهش از سایت ایرانداک.

به راهنمای سایت ایرانداک مراجعه شود.

تصوير کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، مدرک تحصیلی، حکم کارگزینی، CV  و صفحه اول دفترچه بیمه استاد راهنما و مشاور و تسویه حساب مالی مورد نياز است.

قبل از صحبت با اساتید خارج از دانشگاه با مدیر گروه،هماهنگ شود.

است استاد مربوطه، حسابی در بانک ملی افتتاح کند.

ارائه “فرم تحویل نسخه های پایان نامه(موجود در سایت) حداکثر یک ماه بعد از دفاع- تحویل 2 نسخه­ چاپی پایان­نامه و چهار حلقه CD پایان­نامه حاوی فرمت­های WORDو PDF (دقیقا مشابه نسخه چاپی)- ارائه کد رهگیری ارسال پایان نامه به ایران داک و مقالات مستخرج از پایان نامه به پژوهش جهت ثبت نهایی نمره (یا تکمیل فرم عدم ارائه مقاله)-فرم تعیین ارزش مقاله یا تکمیل فرم انصراف از مقاله+مقالات مستخرج از پایان نامه

نمره مقاله براساس بخشنامه ارسال شده از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه می گردد. با این حال اولویت نمره مقالات به ترتیب مقالاتISI  ، مقالات علمی وپژوهشی و  ISC می باشد.

حداکثر 6 ماه بعد از تاریخ دفاع و در صورت مشمول نبودن برای نظام وظیفه و کسب مجوز از حوزه پژوهش تا 6 ماه دیگر نیز این مهلت تمدید خواهد شد.

تا یک ماه پس از دفاع، اشکالات رفع شود و به حوزه پژوهش تحویل گردد. البته لازم است قبل از صحافی جهت بررسی صحت قوانین نگارش مندرج در آیین نامه نگارش پایان نامه به حوزه پژوهش ارائه گردد.

با توجه به اینکه یکی از آیتم های ارزیابی اساتید راهنما و مشاور و داور، بررسی رعایت آیین نگارش پایان نامه می باشد چنانچه پایان نامه تحویل شده از این نظر نقص داشته باشد نمره کسر خواهد شد. نمونه‌ای از فرم ارزیابی جهت آگاهی در زیر قابل مشاهده است.