پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و پژوهش هنر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

بنابر اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، افرادی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 این دانشگاه شرکت کرده و پذیرفته نشده باشند می توانند در تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ماه 95 انتخاب رشته کنند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در تکمیل ظرفیت امسال، کسانی که در آزمون کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده و پذیرفته شده اند و در واحد دانشگاهی مربوطه ثبت نام کرده اند حق شرکت در تکمیل ظرفیت را ندارند. بنابر این گزارش، داوطلبانی که پذیرش نهایی شده و در واحد قبولی، ثبت نام کرده اند و بعد از آن انصراف داده و یا ثبت نام اولیه را انجام داده اما مراجعه نکرده اند، امکان انتخاب رشته جهت تکمیل ظرفیت در سایت را ندارند و این داوطلبان می توانند به واحدی که شماره دانشجویی صادر نموده بروند و از آن بخواهند از سامانه احراز هویت آزمون، داوطلب را از حالت ثبت نام به عدم حضور تبدیل نمایند. لازم به یادآوری است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برای ثبت نام ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن ماه 95 فقط در رشته های مشاوره و پژوهش هنر دانشجوی می پذیرد.