پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
زمان : جمعه 95/12/20 ساعت 8:30 صبح
محل برگزاری : از مسجدالرضای اشکذر به طرف گلزار شهدا
ستاد شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر