چاپ کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موفق به چاپ کتاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محمدرضا غفوری، دانش آموخته نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 واحد اشکذر توانست کتاب خود با موضوع «نقش کلامی خانواده در کنترل پرخاشگری» را به چاپ برساند. وی در سال 97 با پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر شد و مهرماه سال جاری توانست از پایان نامه خود با عنوان «اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر امنیت عاطفی و بهبود نگرش به عشق ورزی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان یزد» با موفقیت دفاع کند. کتاب تألیفی وی در قطع وزیری و با شمارگان 1000 نسخه در چهار فصل و 160 صفحه از طرف انتشارات جالیز به چاپ رسیده است. غفوری آبان ماه سال جاری موفق به ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی شده است.