چهارمین دوره سراسری معرفت رضوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

شهریور 1400
دانشجویان علاقه مند جهت کسب اطلاعات و ثبت نام به آیدی زیر در پیام رسان های بله و ایتا
@marefatrazavi
و یا به سایت زیر مراجعه کنند:
velayat.iau.ir