کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان آن ها آشنا شدند

IMG_0008

با هدف آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه با اعتیاد انسان به مصرف انواع مواد و داروها و همچنین آشنایی کلی به روش های درمانی و چرخه وابستگی و ترک مواد، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در دوره آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان آن ها شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شرکت کنندگان در این دوره به مدت 16 ساعت (معادل یک واحد درس) با تاریخچه پیدایش و استعمال مواد مخدر و انواع مواد اعتیاد آور و مخرب، انواع مواد مشتق شده از تریاک و آسیب های ناشی از استعمال آن، مواد توهم زا و مضرات استعمال آن، مواد محرک و آسیب های آن، جرایم مواد مخدر و نحوه برخورد با آن ها و همچنین درمان انواع اعتیاد آشنا شدند. در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون پایانی، برای شرکت کنندگان، گواهی قبولی دوره از طرف دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه صادر شد.