کارگاه آموزشی باورهای غلط در سوء مصرف مواد

زمان : پنج شنبه 96/12/17 ساعت 9:30
بعد از زیارت عاشورا
مکان : نمازخانه سایت اصلی
کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان
هیأت حضرت امام صادق (ع)