کارگاه آموزشی کامپیوتر (فتوشاپ)

ویژه خواهران
زمان : دوشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 22-20:30
مکان : خانه فرهنگ خوابگاه دانشجویی مهر خواهران
و سایت کامپیوتر دانشگاه
هزینه ثبت نام : 5 هزار تومان
کانون قرآن و عترت
دفتر فرهنگ اسلامی