کارگاه آموزش مبانی تئوری و عملی Real-Time PCR

ssu.ac.ir/award/weben/index.php/workshop
قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :
اگر چنانچه یک گروه 8 نفره در کارگاه آموزش مبانی تئوری ثبت نام کنند، هزینه ثبت نام به 150000 تومان کاهش می یابد.