کارگاه آموزش مُنجق دوزی و شفق دوزی

کارگاه آموزش مُنجق دوزی و شفق دوزی
(ویژه خواهران)
زمان : سه شنبه ها ساعت 8 الی 10 صبح
مکان : خانه فرهنگ خوابگاه مهر خواهران
جهت ثبت نام می توانند به خانم میرشکار، رشته روان شناسی مراجعه نمایند

کانون قرآن و عترت

دفتر فرهنگ اسلامی