کارگاه ارتباط قبل از ازدواج آری یا خیر ؟!

زمان : پنج شنبه 96/9/23 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس.
کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان.