کارگاه اقتصاد مقاومتی (ویژه خواهران خوابگاه دانشجویی)

کارگاه اقتصاد مقاومتی
(ویژه خواهران خوابگاه دانشجویی)
با موضوع :
تعارضات و تعاملات فرهنگ و اقتصاد
زمان : پنج شنبه 95/12/5 ساعت 20
مکان : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر