کارگاه تاجر جوان 2

با موضوع : تجربیات اقتصاد مقاومتی در دنیا
زمان : پنج شنبه 96/1/24 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی
کانون فرهنگی نوآوری اندیشه با همکاری کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان