کارگاه خوشنویسی با خودکار

زمان برگزاری کارگاه : سه شنبه ها ساعت 12-11
چهارشنبه ها ساعت 12-11
نکته :
* جلسه اول رایگان می باشد
* اعضای کانون های فرهنگی از 30 درصد تخفیف برخوردار می شوند
آخرین مهلت ثبت نام : 25 مهرماه 96 همزمان با اولین کارگاه می باشد
کانون فرهنگی ادب و هنر