کارگاه معرق کاشی

زمان : پنج شنبه ها ساعت 12 الی 13

هزینه ثبت نام : پنج هزار تومان

نکته : حدنصاب تشکیل کارگاه 10 نفر می باشد

دفتر فرهنگ اسلامی