کتاب آذرخش کربلا – 18

دشمنی با محاندان نوعی آمادگی دفاعی در مقابل خطرات پدید می آورد . ص 3 همانطور که دستگاه دفاعی بدن با میکروب ها مبارزه می کند بدون بطور طبیعی نمی تواند با میکروب رفتار مسالمت آمیز داشته باشد در غیر این صورت سلامت بدن به مخاطره می افتد. ص 20