کرسی آزاد اندیشی با موضوع: «رشد و بصیرت سیاسی ایران از سال 88»

با حضور دو جبهه موافق و مخالف
با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
و کانون فرهنگی نوآوری اندیشه
زمان : چهارشنبه 97/12/15 ساعت 12-13
مکان : سالن کنفرانس ساختمان کلانتریان