کسب چهار مقام اولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در مسابقات قرآن و عترت

در مرحله استانی بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت که در دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار شد، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موفق به کسب چهار مقام اول شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از اعلام نتایج بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت در مرحله استانی، آقای محمدرضا اقبال، مقام اول ترتیل برادران و خانم ریحانه دهقانی اشکذری، مقام اول ترتیل خواهران در بخش استادان و آقایان امید رحیمی پور مقام اول اذان برادران و مصطفی نمکی مقام اول حفظ 5 جزء برادران در بخش دانشجویان را به خود اختصاص دادند.