کشف داروی ضد سرطانی، دستاورد جدید دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در حوزه علوم پزشکی

پس از موفقیت در آنالیزهای سلولی و حیوانی، داروی ضد سرطانی کشف شده توسط دانشجوی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، مجوز کمیته اخلاق مبنی بر بررسی تأثیر دارو بر بیماران سرطانی گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عباسعلی مکرمت یزدی، دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با کمک همکارانش موفق به کشف دارو با منشأ گیاهی و جانوری شدند. این دارو باعث تأثیر بسیار مناسبی بر رشد سلول های سرطانی در محیط کشت جانوران آزمایشگاهی شده است.
وی هم اکنون مجوزی از کمیته اخلاق علوم پزشکی با عنوان «بررسی اثر دارو با منشأ گیاهی-جانوری بر روی بیماران مبتلا به تومور کولون و سینه دریافت کرده است که داروی خود را بر بیماران سرطان سینه و کولون خاص آزمایش کند.