کویرنوردی

کویرنوردی
زمان : جمعه 98/1/30 ساعت 11:30 الی 13
مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
مسئول ثبت نام : آقای رحمانی (09133571899)
کانون فرهنگی معراج
دفتر فرهنگ اسلامی