• تلفن :

  035-32725951

 • فکس :

  32725952-035

 • پست الکترونیک :

  iauashkezar@gmail.com

 • آدرس و کد پستی :

  آدرس :  یزد – اشکذر – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

  کد پستی : 8941698480